Yleistä Hankkeesta

Saunominen Unescoon -hanke

 

Saunominen Unescoon -hanke on saanut alkunsa suomalaisten sauna-aktiivien innostuksesta saada saunominen osaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälistä luetteloa.

Avoimuus ja osallistavuus ovat hankkeen perusarvoja. Hakemusta rakennetaan yhteisön kanssa keskustellen. Unescolle lähetettävän hakemuksen tekoon voi osallistua jokainen, joka kokee saunomiseen omakseen. Se onnistuu helpoiten kutsumalla ihmisiä saunomaan ja vastaamalla saunomista koskevaan kyselyyn nettisivuillamme: Osallistu.

Taustajoukko on hankkeen etenemisen myötä kasvanut ja käsittää nyt lähemmäs 4o saunatoimijaa ympäri Suomen. Kaikki suomalaiset saunayhteisöt ovat edelleen lämpimästi tervetulleita mukaan, ohjeet löytyvät Taustayhteisöt-sivulta.

 

Unescon Aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälinen luettelo


Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa. Sopimuksen merkitys on tunnustettu laajasti ympäri maailman – jo 177 valtiota on liittynyt sopimukseen. Suomi allekirjoitti sopimuksen 2013.

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittaminen sekä lisätä tietoisuutta aineettomaan kulttuuriperinnön merkityksestä. Sopimus painottaa perinteen välittämistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Ytimessä ovat perinnettä harjoittavat yhteisöt, ryhmät ja yksilöt. He päättävät mikä on tärkeää ja säilyttämisen arvoista.

 

Hankkeen eteneminen


Saunominen valittiin marraskuussa 2017 Suomen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Tähän kansalliseen luetteloon nimettiin myös 51 muuta kohdetta ja luettelosta löytyvät saunomisen lisäksi esimerkiksi kynttilöiden vieminen hautausmaalle jouluaattona, jokamiehen oikeudet, pesäpallo ja laihialainen nuukuus. Elävän perinnön luettelosta on mahdollista hakea Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Tammikuussa 2018 järjestettiin Suomen Saunaseuran tiloissa Lauttasaaren Vaskiniemessä suomalaisten sauna-aktiivien keskustelutilaisuus, jossa yhdessä eri maakunnista tulevien saunatoimijoiden kesken päätettiin polkaista käyntiin hanke Unescon luetteloon pääsemiseksi.

Kesäkuun 2018 alussa saatiin toivottu ilouutinen: Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi saunomisen Suomen ensimmäiseksi ehdotukseksi Unescon kansainväliseen luetteloon! Lisää ehdotukseksi nimeämisestä voit lukea täältä.

Syksyn 2018 aikana valmistellaan Unesco-hakemuksen sisältö, sekä sen liitteet. Valmis hakemus toimitetaan Museovirastolle 31.1.2019 mennessä. Unescolle hakemus lähtee Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä 31.3.2019.

Lopullinen päätös saunomisen pääsystä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon tehdään joulukuussa 2020.

 

 

Saunominen Unescoon

Yleistä hankkeesta

Osallistu

Taustayhteisöt

Saunominen elävän perinnön Wikiluettelossa

 

Seuraa hanketta myös

Facebookissa

 


 

Kuva: © Hannu Pakarinen/ Suomen Saunaseura ry