Saunominen Unescoon

Saunominen on nostettu Suomen ensimmäiseksi ehdokkaaksi Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Hakemus on toimitettu Unescolle 29.3. ja päätös asiasta saadaan vuoden 2020 joulukuussa.

Unescon luetteloinnilla pyritään nostamaan tietoisuutta aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja tekemään kulttuuriperinteitä näkyväksi. Aineeton kulttuuriperintö yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä.

Saunominen Unescoon -hankkeen tavoitteena on vaalia saunaperinteen jatkuvuutta, vahvistaa saunakulttuurin elinvoimaa ja nostaa esiin suomalaisen saunakulttuurin merkityksellisyyttä. Hankkeen taustalla on laaja joukko suomalaisia saunayhteisöjä, sekä muita saunakulttuuria kehittäviä toimijoita.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi osallistumaan avoimeen keskusteluun siitä, mikä saunomisessa on olennaisinta ja miten parhaiten esittelemme sitä ihmisille ympäri maailman. Tältä sivustolta löydät tietoa Saunominen Unescoon -hankkeesta ja sen etenemisestä, hankkeen taustayhteisöistä.

Yhdessä viemme saunomisen Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon!

 

 

Saunominen Unescoon

Yleistä hankkeesta

Osallistu

Taustayhteisöt

Saunominen elävän perinnön Wikiluettelossa

 

Seuraa hanketta myös

Facebookissa

Instagramissa