Tutkimus ja kulttuuri

Tutkimus ja kulttuuri

Yksi osa Suomen saunaseuran tehtävää on edistää suomalaista saunaa koskevaa tutkimustoimintaa, jakaa apurahoja saunakulttuurin tutkimiseen ja edistämiseen sekä kerää tietoja ja havaintoja saunoista. Seuralla on Vaskiniemen saunatalossa oma kirjasto, joka sisältää laajasti saunaan liittyvää materiaalia.

Erilaista saunaan liittyvää tietoa löydät myös kotisivujemme osiosta “Saunatietoa”.

Saunaseura tukee saunaan liittyvää tutkimusta ja saunakulttuuria apurahoilla. Johtokunta myöntää apurahoja tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan esityksestä hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa. Apurahan myöntämisen ehdot löydät alla olevasta linkistä. Uusimmat myönnetyt apurahat löydät tältä sivulta.

Avustusten myöntämisen kriteerit

Avustushakemusten toimittaminen syksyllä 2020

Avustushakemukset tulee toimittaa Suomen Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemelle osoitteeseen hakemukset@sauna.fi.

Käytä hakemuksessa avustushakemuslomaketta

Voit jättää myös hakemuksen google-lomakkeen kautta.

Avustushaku on auki vuonna 2020 12.10.-9.11.

Johtokunta on vuonna 2018  myöntänyt seuraavat apurahat:

Tutkimus ”Kestävyys- ja voimaharjoittelu yhdistettynä saunomiseen sekä palautuminen” (Professori Keijo Häkkisen tutkimusryhmä): 6500 euroa

Avustusta käytetään tutkimuksen analyysi- ja tutkimustulosten jatkokäsittelyvaiheeseen, joka toteutetaan vuoden 2019 ja/tai 2020 aikana. Tutkimus lisää arvokasta tietoa liikunnan ja saunomisen optimaalisesta yhdistämisestä edistämällä samalla huomattavassa määrin saunakulttuuria.

Suomalaisen saunan rakentaminen partiolaisten maailmanjamboreelle (Suomen Partiolaiset): 2500 euroa

Maailmanjamboree järjestetään Virginiassa, Yhdysvalloissa, 22.7.-2.8.2019 ja jamboreelle rakennetaan suomalainen sauna. Apurahan turvin rakennetaan neljä saunaa leirille. Apuraha käytetään saunojen rakennustarpeiden hankkimiseen ja saunakulttuurista kertovien painotuotteiden painattamiseen.

Pro gradu -työ ” Finnish Sauna Diplomacy as an Example of the Material Culture of Diplomacy” (Satumaari Ventelä): 1000 euroa

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa saunaa tarkastellaan erityislaatuisena diplomaattisen kohtaamisen tilana ja sen merkitystä diplomaattien kohtaamiselle asettamien tavoitteiden onnistumisessa. Aineiston keruu tapahtuu suomalaisia saunadiplomatiaa harjoittaneita diplomaatteja ja rauhavälittäjiä haastattelemalla. Gradu tehdään Tampereen yliopiston kofliktin- ja rauhantutkimuksen oppiaineeseen (Master’s Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research).

“Sauno itsellesi menneisyys” -nimisen väitöskirjan painokulut (Laura Seesmeri): 1500 euroa

Tutkimus julkaistaan Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran Kultaneito-sarjassa ja se tulee myntiin Tiedekirjaan. Väitöskirja käsittelee saunaa kehollisena kokemuksena ja menneisyyden kietoutumista aistimelliseen paikassa kokemiseen. Tutkimus sijoittuu maisematutkimuksen oppiaineeseen Turun yliopiston Porin yksikössä.

Pro gradu -työ ” Yleinen sauna hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman tuottajana” (Marika Vähäjylkkä): 2000 euroa

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millä tavalla yleisessä saunassa saunominen lisää saunojan hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa. Samalla lisätään ymmärrystä siitä, millaisia merkityksiä yleisessä saunassa saunomisella on yksilölle erityisesti sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Tutkimus sijoittuu sosiaalityön oppiaineeseen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Saunakulttuuri-aiheisen radiokuunnelman aineiston keruu (Juha Kunara ja Matti J. Kemi): 3000 euroa

Kesän 2018 aikana kerätään autenttisia haastatteluita ja tuokiotallenteita erilaisista saunoista ympäri Suomea. Aineiston kerääminen tapahtuu kiertämällä kuukauden ajan polkupyörillä Mänttä-Vilppulasta Varsinais-Suomeen saakka. Matkareitillä on useita 100-vuotiaita saunoja.

SAUNA INFO -tilaisuuden järjestäminen (Polarin Saunakerho, Lappeenranta): 1000 euroa

Tilaisuus järjestetään saunaturvallisuuden edistämiseksi ja saunomisen aiheuttamien ongelmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. SAUNA INFO-tilaisuudessa ovat mukana alueen rakennusvalvonnan edustaja, paloviranomainen, rakentamiseen liittyvän työturvallisuuden osalta neuvoja antaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen rakennusturvallisuutta neuvova edustaja, jätevesihuollosta opastava viranomainen, nuohousalan ammattilainen.

Kiuaskivien lujuustutkimus (Lassi Liikanen): 600 euroa

Tutkimushankkeessa “Suomessa käytettävien kiuaskivien kestävyys” selvitetään valittujen suomalaisten kiuaskivien kestävyyttä todellisissa käyttöoloissa. Empiirisesti tutkitaan, miten erilaatuiset kivet selviytyvät sadoista lämmityskerroista ja tuhansista löylynheitoista. Lopputuloksena selviää, saadaanko menetelmällä esiin eroja kivissä ja millaisia erot ovat.

Johtokunta on vuonna 2017 myöntänyt seuraavat apurahat:

Tampereen saksalainen kulttuurikeskus – Saunassa syntyneet -näyttely: 2000 euroa

Avustus myönnettiin professori, mediataiteilija Alexander Lembken Saunassa syntyneet -näyttelyn toteuttamista varten. Näyttely oli esillä Tampereella Vooninki-galleriassa 14.10. – 24.11.

Pro gradu-työ ”Hywä sauna ja jokiwesi”- Porin yleiset saunan 1860-1910 (Sanna Kuusikari): 2000 euroa

Työ kohdistuu erityisesti Porin kaupungin yleisiin saunoihin. Luonteeltaan tutkimus on mikrohistoriallinen eli tutkimus keskittyy pienen ilmiön tai alueen ympärille hahmottaen kuitenkin muutosta suuressa kontekstissa.

Saunan terveysvaikutusten tutkiminen – tutkimuksen toinen vaihe (Prof. jari Laukkasen tutkimusryhmä): 10000 euroa

Tutkimuksen tavoitteena on sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn laadukkaan tutkimuksen edistäminen ja kansanterveystyö. Tutkimus tukeutuu ennaltaehkäisyn arvoihin ja tukee suomalaista saunakulttuuria tuoden saunan terveysvaikutukset tietoisuuteen argumentoiden ne tieteelliseen näyttöön perustuvasti.

Tutkimus  ’Auttaako saunominen työstressiin?’ (FT Juhani Smolander): 2000 euroa

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää saunomisen ja saunomiseen yhdistetyn avantouinnin vaikutuksia palautumiseen työpäivän aiheuttamasta kuormituksesta.

Sweating for Europe -tapahtuma (Suomen Benelux-instituutti): 1000 euroa

Sweating for Europe -tapahtuma tuo yhteen europarlamentaarikot ja kansalaisyhteiskunnan keskustelemaan Euroopan kuumimmista aiheista Brysselissä Euroopan parlamentin edustalla. Kolmipäiväisen tapahtuman ytimessä on vanha puulämmitteiseksi saunaksi muunnettu paloauto.


Kuva: Hanna Söderström / Sauna from Finland