Löylynhenki-palkinto

Löylynhenki-palkinto

 

Suomen Saunaseura myöntää vuosittain Löylynhenki-palkinnon ansiokkaasti saunan hyväksi toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 1988. Aluksi palkinto kulki nimellä “vuoden saunoja”. Vuonna 1991 nimi vaihtui Samuli-palkinnoksi ja 2010 nimeksi vaihdettiin Löylynhenki-palkinto.

 

Löylynhenki-palkitut

2020: Löylynhenki-palkinto jaettiin professori, kardiologi Jari Laukkaselle. Laukkanen on Itä-Suomen yliopiston sisätautiopin professori ja Keski-Suomen keskussairaalan kardiologian erikoislääkäri. Hän on työryhmänsä kanssa tutkinut saunan terveysvaikutuksia jo pitkään. Uusin tutkimustieto osoittaa, että säännöllinen saunominen on yhteydessä pienempään sydänsairauksien, sydänperäisen äkkikuoleman, verenpainetaudin sekä muistisairauksien vaaraan. Se näyttäisi vaikuttavan myös hengityselimistön sairauksien riskiin sekä elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Jo 30 minuutin saunominen alentaa kohonnutta verenpainetta ja parantaa verisuonten toimintaa. Saunominen voi nostaa sykettä jopa keskiraskasta liikuntaa vastaavalla tavalla.

2019: Löylynhenki-palkinto jaettiin prosessori (emer.) Pentti Tuohimaalle. Tuohimaa on vuosikymmenten ajan ollut edistämässä suomalaisen saunakulttuurin kehitystä. Pentti Tuohimaa on tehnyt pääasiallisen työuransa Tampereen yliopiston anatomian professorina. Vapaa-aikanaan hän on kolmen vuosikymmenen ajan ”harrastanut saunaa lähes työkseen”. – Pääsin ensimmäistä kertaa savusaunaan noin seitsemän vuoden ikäisenä. Se oli hieno ja myrskyisä kokemus. Jos silloin päätin, että joskus minulla on oma savusauna, Pentti Tuohimaa kertoo.

2018: Löylynhenki-palkinto jaettiin dosentti, yliopistotutkija Jarkko Tissarille. Hän on ansioitunut Itä-Suomen yliopistossa jo parinkymmenen vuoden ajan tehdyissä puun polton tutkimuksissa, joissa on nyt otettu tarkasteluun kiukaat omana ryhmänään. Tissari  on mukana huhtikuussa 2017 aloitetussa KIUAS- eli Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen -hankeessa. Siinä ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit. Hankkeessa mitataan yleisimpien puukiukaiden päästöjä ja näin pystytään tarjoamaan asukkaille tietoa vähäpäästöisen kiukaan valitsemiseksi ja oman asuinalueen ilmanlaadun parantamiseksi.

2017: Löylynhenki-palkinnon sai Suomen Saunakulttuuri ry:lle, joka on vapaaehtoisvoimin siirtänyt Muuramen saunakylän Jämsän Juokslahteen. Se on sinänsä kulttuuriteko ja kylän toiminnan kehittäminen sekä ylläpitäminen on saunakulttuurin vaalimista parhaimmillaan. Lue lisää täältä.

2016: Palkinto jaettiin Helsinki Sauna Daylle, jonka ideana on, että kuka tahansa saa ilmoittaa oman saunansa mukaan tapahtumaan ja saunavuoroja varataan verkossa. Yhteisölliselle saunatapahtumalle oli selvästi tilausta, sillä ensimmäinen Helsinki Sauna Day viime maaliskuussa oli jo menestys. Palkinnon jaon perusteissa todettiin sosiaalisuuden olevan keskeinen osa nykypäivän suomalaista saunakulttuuria. Helsinki Sauna Day ammensi tästä ja tuo toisilleen tuntemattomia saunan ystäviä luontevasti yhteen. Tapahtuma levitti tehokkaasti positiivista saunakulttuuria digitalisaation työkaluja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

2015: Löylynhenki-palkinnon sai yrittäjä Kimmo Helistö tunnustuksena hänen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstään yleisen saunakulttuurin ylläpitämisessä sekä suomalaisen saunakulttuurin tunnetuksi tekemisessä.

2014: Löylynhenki-palkinnon sai silloinen Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck, suomalaisen saunan puolestapuhuja ja aktiivinen sauna-aatteen levittäjä.

2013: Löylynhenki-palkinnon sai Rajaportin sauna Tampereen Pispalassa, Suomen vanhin yleinen sauna (perustettu vuonna 1906).

 

Löylynhenki-palkitut v. 1988-2012

2012     Arkkitehtiprofessori Pekka Tommila, suomalaisen savusaunakulttuurin elvyttäjä ja puolestapuhuja.

2011     Suomalainen saunadiplomatia ja saunadiplomaatit. Palkinnon vastaanottivat ulkoasianministeriön puolesta valtiosihteeri Perttii Torstila sekä 100 Suomen suurlähettilästä ulkomaanedustustojen päällikköä.

2010     Ohjaajat Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen dokumenttielokuvasta Miesten vuoro.

2009     YK:n rauhanturvaajat ja Rauhanturvaajien Museo tunnustuksena saunakulttuurin vaalimisesta eri operaatioissa eri puolilla maailmaa. Rauhanturvaajien saunoja esittelevät sivut ovat osoitteessa www.peacekeeping.fi kohdassa Faitteri-saunat.

2008     Nina Stenros ja Anu Valve, TV-dokumentti Sauna – totuus saunasta, totuus suomalaisista

2007     Rainer Hanhilahti, Saunasaaren perustaja

2006     Olli Leikas, traktorivetoisen savusaunan keksijä ja taitavasti rakentaja

2004     Suomen Latu ry, liikunnan ja saunomisen yhdistäjä

2003     Arkkitehti Severi Blomstedt ja valokuvaaja Jari Jetsonen, Löylyn Henki -näyttelyn työryhmä

2002     Lions Club, Asikkala

2001     Matkailuyrittäjä Pentti-Oskari Kangas, Rymättylän Herrankukkaron perustaja

2000     Keraamikko Teppo Hurme, saunamuseon perustaja

1999     Kirjailija Markku Nieminen, vienankarjalaisen kulttuurin elvyttäjä

1998     Näyttelijä Keijo Komppa, yleisten saunojen puolestapuhuja

1997     Ekonomi Ritva Müller, Matkailun Edistämiskeskus, saunalähettiläs maailmalla

1996     Toimitusohtaja Pekka Roviola, savusaunamalliston ja savusaunakiukaan luominen

1995     Maisteri Eero Välikangas, Tampereen kv. Savusaunaklubi, saunarauhan julistaja

1994     Johtaja Heiz Steinfeld, Saksa, suomalaisen saunan tunnetuksi tekeminen Saksassa

1993     Kotiharjun sauna, ainoa yleinen puulämmitteinen sauna Helsingissä

1992     Arkkitehti Risto Vuolle-Apiala, aloite Muuramen saunakylän rakentamisesta

1991     Emeritusprofessori Ilmar Talve, Viro, väitöskirja saunasta 1960

1990     Professori Erkki Helamaa, saunaperinteen vaaliminen, rakennustekniikka

1989     Mirja Mohtaschemi-Virkkunen, kirja “Terveisiä saunasta”

1988     UKK-Instituutti, tutkimukset saunomisen ja siihen liittyvän jäähdyttelyn terveellisyydestä

 


Vuoden 2009 Samuli-palkinnon voitti YK:n rauhanturvaajat ja rauhanturvaajien museo. Palkinnon luovutti Saunaseuran puheenjohtaja Lasse Lehtonen nettisivujen ylläpitäjälle Ville Kaarnakarille Vaskiniemessä.

 

Artikkelin kuva: Harri Tarvainen / Sauna from Finland