Jäseneksi hakeminen

Johtokunta hyväksyy yhdistyksen jäseneksi kahden suosittelijan suositteleman henkilön, joka haluaa olla mukana Saunaseuran toiminnassa ylläpitämällä, kehittämällä ja levittämällä perinteistä suomalaista saunakulttuuria ja siihen liittyviä hyviä saunatapoja.

Seuraan liittyessään jäsen hyväksyy Vaskiniemessä tapahtuvien toimittajien vierailut haastatteluineen ja kuvauksineen, mutta hänen ei edellytetä olevan mukana jutun tai ohjelman teossa.

Seura pitää jäsenistään Yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenhakemuksen seuralle jättänyt on tietoinen ja hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan voidaan käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Jäsenrekisterin rekisteriselosteen löydät täältä.

Jäsenhakemuksia ei tällä hetkellä oteta vastaan. Lisätietoa asiasta löydät täältä .

Suosittelijat

Suosittelijoina saavat toimia kaikki viisi vuotta seuran jäseninä olleet henkilöt. Jäsen voi suositella korkeintaan yhtä henkilöä yhden vuoden aikana. Suosittelu ei ole riippuvainen hakemuksen hyväksymisajankohdasta, vaan jättöajankohdasta. Suosittelijan velvollisuus on huolehtia, että uusi jäsen saa riittävän perehdytyksen Saunaseuran toimintaan ja saunatapoihin. Ensimmäisellä kerralla uuden jäsenen tullessa saunomaan on suosittelijan tultava mukaan tai huolehdittava, että uudella jäsenellä on perehdyttäjänä joku muu seuran jäsen.

Jäsenmaksut

Henkilöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksut:

  • Kertaluonteinen liittymismaksu on 400 euroa ja jäsenmaksu 125 euroa vuodelle 2020.
  • Nuorisojäsen (15–21 -vuotias) maksaa liittyessään vain jäsenmaksun.

Yhteisön ja yrityksen jäsenmaksu on aatteelliselle yhteisölle 500 euroa ja yritykselle 2000 euroa.

 

Seurasta eroaminen ja erottaminen

 

Voit erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran toiminnanjohtajalle. Sähköpostitse lähetetty ilmoitus riittää.

Johtokunta voi myös erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos hänen jäsenmaksunsa
on 6 kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen suorittamatta tai jos hän rikkoo tahallisesti ja toistuvasti Seuran suosituksia viihtyisään saunomiseen.