Jäsenyys

 

Uusien jäsenien sisäänotto

Kiinnostus Saunaseuran jäsenyyttä kohtaan on ollut viime vuosina suurta ja jäsenmäärä on viime vuosina kasvanut 50-170 jäsentä vuodessa. Tämä on johtanut Saunatalon kohonneeseen käyttöasteeseen ja seuran johtokunta totesi kokouksessaan 3/2018, että on syytä rajoittaa seuran jäsenmäärän kasvua. Näin voidaan taata jokaiselle Saunatalon käyttäjälle miellyttävä saunakokemus.

Uusia jäsenhakemuksia ei tällä hetkellä vastaanoteta. Edellinen jäsenotto oli maalis-huhtikuussa 2020 ja seuraavan kerran uusia jäseniä hyväksytään johtokunnan päätöksellä. Uusia jäseniä otetaan vain sen verran, kuin seuran jäsenyydestä on edeltävänä vuonna poistunut. Hakemusjonossa on tällä hetkellä noin 150 hakemusta ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemusten toimitustavasta ja ajasta kerrotaan tarkemmin lähempänä itse ajankohtaa. Uuden jäsenen suosittelijan suositusvuosi lasketaan vastedes hakemuksen toimitusajankohdan mukaan.

 

Lisää jäsenhakemuksen jättämisestä voit lukea täältä.

 

Jäsenedut

Jäsenenä voit:

  • saunoa seuran saunoissa jäsenhintaan.
  • kutsua kerrallaan yhden vieraan tutustumaan saunaan vierashintaan.
  • saada Sauna-lehden kotiin neljä kertaa vuodessa.
  • järjestää saunaesittelyjä sovitulla tavalla Saunaseuran tiloissa.
  • osallistua muuhun seuran toimintaan.

 

Jäsenmaksut

Henkilöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksut:

  • Liittymismaksu on vuonna 2020 400 euroa  ja jäsenmaksu 125 euroa.
  • Nuorisojäsen (15–21 -vuotias) maksaa liittyessään vain jäsenmaksun.

Yhteisön ja yrityksen jäsenmaksu on aatteelliselle yhteisölle 500 euroa ja yritykselle 2000 euroa.

 

Seuralla on kunniajäseniä, ainaisjäseniä, varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä.

Jäsenmäärä on 4375 , joista kunniajäseniä on 14 ja yhteisöjäseniä 3 (tilanne 4.10.2019).

 

Seurasta eroaminen/erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy). Mikäli saunaseuran jäsen ei suorita yhdistyksen vuosimaksua, tai käyttäytyy hyväksyttyjen saunatapojen vastaisesti johtokunta voi erottaa hänet seurasta.

Saunomisoikeutta seuran saunoissa voidaan rajoittaa niiltä, jotka eivät maksa yhdistyksen vuosimaksua tai eivät noudata Seuran hyväksymiä sääntöjä ja ohjeita hyvistä saunatavoista. Eronneen tai erotetun jäsenen halutessa liittyä uudelleen Seuraan hänen on haettava jäsenyyttä johtokunnalta sekä hankittava kaksi suosittelijaa ja maksettava yhdistyksen määräämä jäsen- ja liittymismaksu.

 

Osoitteenmuutos

Osoitteenmuutoksella jäsen varmistaa, että jäsenyys ei katkea ja Sauna-lehti löytää perille. Muutoksen voi tehdä suoraan jäsentietopalvelumme kautta täältä (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen luomisen) tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle.

 

Jäsenrekisteri

Seura pitää jäsenistään Yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin rekisteriselosteen löydät täältä.