Seuralla on kunniajäseniä, ainaisjäseniä, varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä.

Jäsenmäärä on n. 4300, joista kunniajäseniä on 14 ja yhteisöjäseniä 5 (tilanne 1.1.2017).

 

Jäsenedut

Jäsenenä voit:

  • saunoa seuran saunoissa jäsenhintaan.
  • kutsua kerrallaan kaksi vierasta tutustumaan saunaan vierashintaan.
  • saada Sauna-lehden kotiin neljä kertaa vuodessa.
  • järjestää saunaesittelyjä sovitulla tavalla Saunaseuran tiloissa.
  • osallistua muuhun seuran toimintaan.

 

Jäsenmaksut

Henkilöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksut:

  • Liittymismaksu on 350 euroa ja jäsenmaksu 100 euroa vuodelle 2018.
  • Nuorisojäsen (15–21 -vuotias) maksaa liittyessään vain jäsenmaksun.

Yhteisön ja yrityksen jäsenmaksu on aatteelliselle yhteisölle 500 euroa ja yritykselle 2000 euroa.

 

Seurasta eroaminen/erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy). Mikäli saunaseuran jäsen ei suorita yhdistyksen vuosimaksua, tai käyttäytyy hyväksyttyjen saunatapojen vastaisesti johtokunta voi erottaa hänet seurasta.

Saunomisoikeutta seuran saunoissa voidaan rajoittaa niiltä, jotka eivät maksa yhdistyksen vuosimaksua tai eivät noudata Seuran hyväksymiä sääntöjä ja ohjeita hyvistä saunatavoista. Eronneen tai erotetun jäsenen halutessa liittyä uudelleen Seuraan hänen on haettava jäsenyyttä johtokunnalta sekä hankittava kaksi suosittelijaa ja maksettava yhdistyksen määräämä jäsen- ja liittymismaksu.

 

Osoitteenmuutos

Osoitteenmuutoksella jäsen varmistaa, että jäsenyys ei katkea ja Sauna-lehti löytää perille. Muutoksen voi tehdä suoraan jäsentietopalvelumme kautta täältä (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen luomisen) tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle.