Kahvio/kassa     050 372 4167

(saunojen aukioloaikoina)

Muut yhteystiedot »

Saunojen aukioloajat

SAUNA 5 ON TOISTAISEKSI POISSA KÄYTÖSTÄ PALOVAHINGOSTA JOHTUEN! SEURAA TIEDOTUSTA UUTISPALSTALTA!

Miehet

tiistai ja perjantai      klo13.00-21.00
keskiviikko                klo13.00-22.00
jaetut lauantait          klo12.00-16.30, viimeinen sisäänpääsy klo15.45 !!
muut lauantait           klo12.00-19.00

Naiset
maanantai                 klo13.00-21.00
ei kuukauden ensimmäinen maanantai !
torstai                       klo13.00-22.00
jaetut lauantait           klo17.00-20.30

Jaetut lauantait: joka kuukauden ensimmäinen lauantai sekä elokuun ja joulukuun lauantait.

Kassan puhelinnumero: 050 372 4167

(saunojen aukioloaikoina)

Toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-15.30

Toiminnanjohtaja: 050 371 8178

Kirjanpitäjä: 050 571 2903

Hyödyllistä tietoa jäsenille seuran toiminnasta ja palveluista.

Varaa hierojalle aika »

Muuta jäsentietojasi »

Jäsenyys

Uusi jäseniä otetaan tilanteen ja harkinnan mukaan. Myös suosittelijoiden vastuuta jäsenten perehdytyksessä korostetaan.

Jäseneksi liittyminen

Johtokunta hyväksyy yhdistyksen jäseneksi kahden suosittelijan suositteleman henkilön, joka haluaa olla mukana Saunaseuran toiminnassa ylläpitämällä, kehittämällä ja levittämällä perinteistä suomalaista saunakulttuuria ja siihen liittyviä hyviä saunatapoja. Seuraan liittyessään jäsen hyväksyy Vaskiniemessä tapahtuvien toimittajien vierailut haastatteluineen ja kuvauksineen, mutta hänen ei edellytetä olevan mukana jutun tai ohjelman teossa.Jäsenhakemuslomakkeen voit täyttää ja tulostaa  tästä »

Seura pitää jäsenistään Yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin rekisteriselosteen löydät  Initiates file downloadtäältä

Suosittelijat

Suosittelijoina saavat olla vähintään viimeiset viisi täyttä kalenterivuotta seuran aktiivisina jäseninä toimineet henkilöt. Jäsen voi suositella korkeintaan yhtä henkilöä kalenterivuoden aikana.

Jäsenedut

Jäsen voi saunoa seuran saunoissa jäsenhintaan. Kutsua kaksi vierasta tutustumaan saunaan vierashintaan. Sauna-lehti kotiin neljä kertaa vuodessa. Järjestää saunaesittelyjä sovitulla tavalla Saunaseuran tiloissa.

Seurasta eroaminen/erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy). Mikäli saunaseuran jäsen ei suorita yhdistyksen vuosimaksua, tai käyttäytyy hyväksyttyjen saunatapojen vastaisesti johtokunta voi erottaa hänet seurasta. Saunomisoikeutta seuran saunoissa voidaan rajoittaa niiltä jotka eivät maksa yhdistyksen vuosimaksua tai eivät noudata Seuran hyväksymiä sääntöjä ja ohjeita hyvistä saunatavoista. Eronneen tai erotetun jäsenen halutessa liittyä uudelleen Seuraan hänen on haettava jäsenyyttä johtokunnalta sekä hankittava kaksi suosittelijaa ja maksettava yhdistyksen määräämä jäsen- ja liittymismaksu sekä mahdollisesti rästiin jääneet maksut, harkinnan mukaan. 

Jäsenyyden jäädyttäminen

Jäsen voi johtokunnalle osoitetusta perustellusta hakemuksesta anoa jäsenyytensä jäädyttämistä pitkän työkomennuksen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Jäädyttäminen on mahdollista kalenterivuosi kerrallaan maksimissaan kahden vuoden ajaksi. Halutessaan palata aktiivijäseneksi jäsen hakee jäsenyyden palauttamista johtokunnalta kirjallisesti ja myönteisen päätöksen jälkeen jäsenyys astuu voimaan kun jäsen on maksanut säädetyn jäsenyyden palauttamismaksun.

Osoitteenmuutos

Osoitteenmuutoksella jäsen varmistaa sen, että jäsenyys ei katkea ja että Sauna-lehti löytää perille. Muutoksen voi tehdä suoraan kotisivujen kautta ("Jäsensivut") omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle.